Disclaimer

Christine Boogaerts is de bevoegde uitgever van de website www.stappenplan-gdpr.be en alle onderliggende pagina’s.

Het onderstaande is van toepassing op deze website.  Door de website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer en ook met de algemene voorwaarden van deze website.

Christine Boogaerts werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig.  Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig is of verouderd is.

Christine Boogaerts geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.  Ze geeft wel aan dat ze naar best vermogen heeft gehandeld om de inhoud zo accuraat mogelijk samen te stellen.

Christine Boogaerts biedt geen absolute garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.  Ze geeft wel aan dat ze naar best vermogen heeft gehandeld om de veiligheid van de website zo goed mogelijk te verhogen.

Christine Boogaerts verschaft informatie op haar website, zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Christine Boogaerts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op deze website.

Christine Boogaerts zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Christine Boogaerts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

De bezoeker of gebruiker van deze website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.